Speck e Zola

13.50 CHF

pom., mozz., speck tirolese, gorgonzola

Supplementi